Načrtovanje informacijskih sistemov in njihova implementacija

Uspešno, učinkovito in varno delovanje informacijskih sistemov je v prvi fazi odvisno od dobro izvedenega načrtovanja, v katerem morajo biti predhodno jasno analizirane naročnikove želje, potrebe in cilji. V drugi fazi je delovanje odvisno tudi od kakovostne in natančne izvedbe načrtovanega, v fazi delovanja informacijskega sistema pa je njegovo zanesljivo delovanje odvisno od kvalitetnega vzdrževanja. 

Podjetje D-net ima dolgoletne izkušnje tako pri načrtovanju najzahtevnejših informacijskih sistemov kot tudi pri izvedbi načrtovanega. Naša prednost je, da tisto kar načrtujemo tudi izvedemo in tako informacijski sistem od ideje pripeljemo do uspešnega delovanja. Naročniku tako ponudimo celovito storitev in prevzamemo odgovornost, da bo tisto, kar smo skupaj z naročnikom načrtovali, tudi delovalo.

Celoten ciklus od načrtovanja do izvedbe informacijske infrastrukture obsega naslednje korake:

  • Pripravo projekta za izvedbo z vso potrebno dokumentacijo
  • Nabavo potrebne strojne in programske opreme
  • Pripravljalna dela za montažo opreme pri naročniku
  • Instalacijo strojne in programske opreme pri naročniku
  • Izvedbo ustreznih nastavitev programske opreme
  • Izvedbo potrebnih meritev
  • Testiranje delovanja
  • Seznanitev naročnika z osnovami delovanja
  • Izdelavo izvedbene dokumentacije