Svetovanje

Našim naročnikom zagotavljamo visoko strokovno svetovanje v zvezi s strateškim razvojem informacijske infrastrukture kot podpore njihove dejavnosti, predstavimo različne vidike razvoja in pripravimo predloge rešitev.

Svetujemo pri pripravi investicijskih načrtov za izgradnjo informacijske infrastrukture in pomagamo zagotoviti čimbolj optimalne in racionalne rešitve glede omrežij, strojne in programske opreme. Naročniku predstavimo tehnične potrebe s katerimi bo lahko izpolnil svoje poslovne in tehnološke cilje.

V okviru svetovanja opravljamo tudi analize naročnikove obstoječe informacijske tehnologije, identificiramo šibke točke glede zanesljivosti, stabilnosti in varnosti pred vdori in pripravljamo predloge za izboljšanje.

Zaradi dolgoletnih izkušenj pri izgradnji in vzdrževanju velikih informacijskih sistemov svetujemo pri postavitvi optimalne rešitve za individualne potrebe različnih vrst podjetij in različnih dejavnosti.

Načrtovanje informacijskih sistemov in njihova implementacija

Uspešno, učinkovito in varno delovanje informacijskih sistemov je v prvi fazi odvisno od dobro izvedenega načrtovanja, v katerem morajo biti predhodno jasno analizirane naročnikove želje, potrebe in cilji. V drugi fazi je delovanje odvisno tudi od kakovostne in natančne izvedbe načrtovanega, v fazi delovanja informacijskega sistema pa je njegovo zanesljivo delovanje odvisno od kvalitetnega vzdrževanja. 

Podjetje D-net ima dolgoletne izkušnje tako pri načrtovanju najzahtevnejših informacijskih sistemov kot tudi pri izvedbi načrtovanega. Naša prednost je, da tisto kar načrtujemo tudi izvedemo in tako informacijski sistem od ideje pripeljemo do uspešnega delovanja. Naročniku tako ponudimo celovito storitev in prevzamemo odgovornost, da bo tisto, kar smo skupaj z naročnikom načrtovali, tudi delovalo.

Celoten ciklus od načrtovanja do izvedbe informacijske infrastrukture obsega naslednje korake:

 • Pripravo projekta za izvedbo z vso potrebno dokumentacijo
 • Nabavo potrebne strojne in programske opreme
 • Pripravljalna dela za montažo opreme pri naročniku
 • Instalacijo strojne in programske opreme pri naročniku
 • Izvedbo ustreznih nastavitev programske opreme
 • Izvedbo potrebnih meritev
 • Testiranje delovanja
 • Seznanitev naročnika z osnovami delovanja
 • Izdelavo izvedbene dokumentacije

Tehnična podpora

Informacijski sistem je za podjetje ali katerokoli drugo organizacijo danes nepogrešljiv del poslovanja. Zagotavljanje stabilnosti, zanesljivosti in varnosti občutljivega informacijskega sistema so najpomembnejše naloge storitve tehnične podpore.

Ob ustrezni in učinkoviti tehnični podpori je življenjska doba sistema dolga, delovanje pa  stabilno in varno.

Med storitvami v okviru tehnične podpore D-net nudi:

 • redni pregled delovanja,
 • posodobitve in dopolnitve programske opreme,
 • predlogi zamenjav iztrošene opreme,
 • priprava predloga za izboljševanje učinkovitosti in zanesljivosti,
 • poročanje o delovanju sistema,
 • identificiranje potencialnih šibkih točk,
 • vključitev naročnikovega sistema v svoj daljinski nadzorni sistem, ki deluje 24 ur na dan, vse dni v tednu,
 • hiter odzivni čas za odpravo napake
 • v primeru napake na opremi poskrbimo za zamenjavo okvarjenega dela v dogovorjenem roku

Naše dolgoletne izkušnje na tehnični podpori kažejo, da je ta storitev za nemoteno delovanje informacijsko-komunikacijskega sistema nujna. 24 urni daljinski nadzor sistema, ki ga nudimo kot eno redkih podjetij v Sloveniji, pa tista nadgradnja, ki velikokrat prepreči, da bi naročnik sploh zaznal napako v delovanju, saj jo odpravimo še preden jo naročnik opazi. Naročnikovi pooblaščeni osebi omogočamo 24x7 vpogled v stanje informacijskega sistema. Po dogovoru pošiljamo pooblaščeni osebi tudi spremembe v stanju sistema po elektronski pošti in/ali SMS.